ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 21796 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 10884 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1102 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 28 คน
jquery sliders
คณะกรรมการดำเนินการฯ สอ.ตร.ภ.5 นำโดย พ.ต.อ.ชวลิต คชหิรัญ กรรมการฯ/เหรัญญิก ให้การต้อนรับ คุณอาทร เจียมเด่นงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.ธปท.) ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมรับทราบแนวการบริหารสหกรณ์ของสหกรณ์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 15 ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้ 1. เงินกู้ ประเภทสามัญ จากเดิมอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี ปรับลดเป็น อัตราร้อยละ 7.90 ต่อปี 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมาชิกสมทบ) จากเดิมอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี ปรับลดเป็น อัตราร้อยละ 3.70 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 นี้...นะค่ะ
สมาชิกสหกรณ์สามารถเพิ่มเพื่อนจาก สอ.ตร.ภ.5 กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@coopp5" ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ https://line.me/R/ti/p/@coopp5 # ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ # พูดคุยกันแบบ one on one chat
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัดได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานในที่ประชุม