ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 55381 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 27678 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4059 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 25 คน
jquery sliders
นางสาวนัยน์ปพร เที่ยงสมบุญ ผู้จัดการ สอ.ตร.ภ.5 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
สมาชิกสหกรณ์สามารถเพิ่มเพื่อนจาก สอ.ตร.ภ.5 กรุณากดลิงก์ด้านล่าง หรือค้นหา ID "@coopp5" ที่ LINE หรือ LINE@ (กรุณาใส่ "@" ด้วย) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนของคุณ https://line.me/R/ti/p/@coopp5 # ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ # พูดคุยกันแบบ one on one chat
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ และวัดความเป็นสถานบันของสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรของสมาชิก และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งก้าวหน้าแก่สหกรณ์ต่อไป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทำการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ทุกแห่ง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ เป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ระดับมาตรฐานดีเลิศ ระดับที่ 2 ระดับมาตรฐานดีมาก ระดับที่ 3
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด จ.เชียงใหม่ ที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562