ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.15
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.15
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.70
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.30
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.70
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 6.00
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 55384 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 27679 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4060 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 26 คน
jquery sliders
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ช้างคลาน 4230565071 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ช้างคลาน 5331280854 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ช้างคลาน 4532171933 ออมทรัพย์
ธนาคารออมสิน หนองหอย 020046063226 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สี่แยกหนองหอย 548-0-19944-7 ออมทรัพย์