ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ 4.30
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.70
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.30
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.40
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.30
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.50
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้อาวุธปืน 7.00
เงินกู้ยานพาหนะ 7.00
เงินกู้เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 43808 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 21840 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 6328 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 128 คน
jquery sliders

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 257 รางวัล ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 141 รางวัล ดังนี้

รายชื่อสมาชิกที่ตอบแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สโมสรคุ้มแก้ว-ขวัญดาว

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา "ปชาอุ่นใจ" ประจำปี 2562 

yesyesมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปชาอุ่นใจ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษา "ปชาอุ่นใจ"

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สโมสรคุ้มแก้ว - ขวัญดาว yesyes

*** ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ปชาอุ่นใจ" ตามรายชื่อดังกล่าว ต้องนำบุตรของท่านมารับทุนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดัวย*****

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

**** สมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร สหกรณ์จะโอนเงินทุนการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้แจ้งไว้ นะค่ะ ******

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการฯ ประจำปี 2563 โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

1. สมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 2 ช่องทาง คือ

(1) ติดต่อรับด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด

(2) ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ www.coop-p5.com

2. กำหนดวันยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึง��� วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ในวันและเวลาทำการ������ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หมายเลขโทรศัพท์ 053-141224-5 ต่อ 17

ในกรณีที่ส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษาบุตรทางไปรษณีย์ คณะกรรมการเพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 จะถือวันที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียนส่งเอกสารภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 และเอกสารจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด มีเป้าหมายในการระดมทุนดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างฐานการเงินให้มั่นคงขึ้น จึงใคร่ขอเชิญสหกรณ์ของท่านร่วมออมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
สอ.ตร.ภ.5 ประกาศรับซื้อหุ้นเพื่อสะสม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และส่งเสริมประสิทธิภาพด้านเงินทุนของสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง 25 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดให้สมาชิก (สามัญ) สามารถซื้อหุ้นเพื่อสะสมรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยมียอดรวมในการรับซื้อหุ้นทั้งหมดครั้งนี้ เป็นจำนวน 50 ล้านบาท

สมาชิกสหกรณ์...สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้...

ฝ่ายสินเชื่อ ID Line : coopp5credit
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (เงินฝาก) ID Line : deposit168
ฝ่ายบัญชีและการเงิน(บัญชีและการเรียกเก็บเงิน) ID Line : finance289
ผู้จัดการสหกรณ์ ID Line : waw-1974

และที่สำคัญอย่าลืม!!...ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์ และลุ้นรับของรางวัล ได้ที่ ID Line : @coopp5 นะจ๊ะ