ตามประกาศของสหกรณ์
บริการเงินฝากและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4.20
ออมทรัพย์พิเศษ(ภายนอก) 3.60
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมนี้เพื่อลูกรัก) 4.25
ทวีทรัพย์ 3 ปี 4.70
ทวีทรัพย์ 5 ปี 4.80
ออมทรัพย์เปี่ยมสุข(24 ด) 4.30
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 2.50
ออมทรพัย์พิเศษ 1ปี 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2ปี 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3ปี 3.60
กองทุนร่วมใจฯ 4.20
บริการเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.80
เงินกู้ฉุกเฉิน 8.40
เงินกู้-คอมพิวเตอร์ 7.00
เงินกู้-จักรยานยนต์ 7.00
เงินกู้-อาวุธปืน 7.00
เงินกู้เพื่อส่งเสิรมคุณภาพชีวิต 7.80
เงินกู้-เครื่องใช้ไฟฟ้า 8.50
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 6.00
เงินกู้โครงการสวัสดิการช่วยเหลือดำรงชีพ 8.50
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 13556 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6772 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 452 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 12 คน
jquery sliders

สหกรณ์ฯ เชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมติประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ตร.ภ.5 

 

สมาชิกสหกรณ์...สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผ่าน LINE ได้แล้ววันนี้...

ฝ่ายสินเชื่อ ID Line : coopp5credit
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (เงินฝาก) ID Line : deposit168
ฝ่ายบัญชีและการเงิน(บัญชีและการเรียกเก็บเงิน) ID Line : finance289
ผู้จัดการสหกรณ์ ID Line : waw-1974

และที่สำคัญอย่าลืม!!...ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสหกรณ์ และลุ้นรับของรางวัล ได้ที่ ID Line : @coopp5 นะจ๊ะ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด ได้จัดช่องทางที่สมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้