ขั้นตอนการใช้งานของสมาชิก

1.ป้อนชื่อผู้ใช้โดยการป้อนเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก เว้นแต่สมาชิกจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

2.ป้อนรหัสผ่านโดยการป้อนวันเดือนปีเกิด เช่นวันที่ 1 มกราคม 2505 ให้ป้อน 01012505 เว้นแต่สมาชิกจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

3.สมาชิกสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้จากเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักเป็นอย่างอื่นได้โดยการเข้าไปเปลี่ยนในระบบได้ด้วยตัวเอง ในข้อ 1 และข้อ 2 ก่อนแล้วเข้าไปเปลี่ยนที่ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อยุ่ด้านบนขวาสุดของหน้าจอ

4.สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจากวันเดือนปีเกิดเป็นอย่างอื่นต้องมี E-mail เพื่อป้องกันการลืม

5.เมื่อสมาชิกที่เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเองแล้วถ้าลืมรหัสผ่านให้ คลิกที่ข้อความลืมรหัสผ่าน

*** หมายเหตุ *** สมาชิกสามารถดูข้อมูลย้อนหลัง ได้ถึง 6 เดือน

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน?